wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów województwo mazowieckie / powiat węgrowski / gmina Liw

Jarnice

www.jarnice.07-100.wsiepolskie.pl

Moderator: Sylwia Rybak

Redakcja: Marzenna Leszczyńska - nauczyciel Gimnazjum Gminy Liw, Michał Petryński - uczeń Gimnazjum Gminy Liw

Zostań moderatorem tematycznym

Działalność rolnicza i dla rolnictwa

W latach 90-tych XX wieku w Jarnicach praca większości mieszkańców opierała się na rolnictwie. Było około 165 gospodarstw rolnych. Obecnie jest tylko kilku gospodarzy, którzy posiadają nowoczesne, zmechanizowane gospodarstwa i specjalizują się w hodowli bydła mlecznego.